Jidomono

Manga cuya temática se basa en los samurais.
Algunas obras conocidas:

- The dagger of Kamui(Yano Tetsu)
- La espada inmortal(Hiroaki Samura)
- Rurouni Kenshin(Watsuki Nobuhiro)


Palabra :


« Volver